Impreza na orientację, znana pod akronimem InO, jest dyscypliną turystyki kwalifikowanej, polegającą na odnalezieniu w terenie punktów naniesionych na mapę, którą uczestnik otrzymuje od organizatorów.

Każdy uczestnik biorący udział w InO przebywa trasę i odnajduje właściwe punkty, w czasie wyznaczonym przez budowniczego trasy, który dostosowany jest do długości trasy, zróżnicowania terenu i poziomu doświadczenia uczestników. Czas składa się z czasu podstawowego oraz czasu dodatkowego, gdzie za każdą minutę spóźnienia czekają odpowiednio obliczone punkty karne.

 

Za bezbłędne pokonanie trasy uczestnik otrzymuje 0 punktów karnych, co wynika z regulaminu danej imprezy, opierającego się na powszechnym regulaminie InO, zatwierdzonym przez Komisję Imprez na Orientację ZG PTTK.

 

W imprezach mogą brać udział osoby indywidualne oraz zespoły, składają się zazwyczaj z 2-3 osób.

Osoby chcące brać udział w marszach na orientacje powinny poznać podstawowe definicje i zasady dotyczące tego typu imprez. Ważne aby podczas marszów prawidłowo czytać mapy oraz poprawne używać kompasu. Umiejętności te nabywa się chociażby poprzez udział w naszym kursie OT, którego jednym z elementów jest zaliczenie „terenówki”.

Punkty kontrolne, które znajdują się na trasie zwane są lampionami. Składają się one z kodu, oraz kredki przy użyciu której każda drużyna przepisuje kod na kartę startową lub dziurkacza– perforatora, który popularny jest w biegach na orientację. Każdy lampion zazwyczaj jest formatu kartki A4 i składa się z 2 kolorów białego i czerwonego.

Imprezy na Orientację są coraz bardziej popularne w naszym kraju, a kalendarz InO fanów tego typu rozrywki wypchany jest często po brzegi. InO stanowi wspaniałą przygodę, z którą zaznajomić się można między innymi poprzez udział w jednej z imprez wchodzących w cykl Pucharu GDAKKa. :)