Raz w roku przychodzi taki czas, gdy z całego świata zjeżdżają się wszystkie Gdakki, Grzyby, Kursanci i Sympatycy. Jest to wyjątkowy czas, gdzie spotykają się różne pokolenia Gdakków, od założycieli i tych pamiętających początki klubu, bo świeżynki, które dopiero co stawiają pierwsze kroki w naszej wspaniałej społeczności. Urodziny naszego klubu to tradycyjne wydarzenie, które obchodzone jest zawsze na początku czerwca. Jest to czas świętowania, rozmów, oglądania kronik i wspólnej zabawy, która jednoczy wszystkich mających w sercu nasz wspaniały klub!