Polecamy:

Zapisani

Lista zapisanych drużyn wraz z minutami startowymi

Jeżeli ktoś opłacił start przelewem ale nie jest to oznaczone na liście startowej, to proszę zabrać ze sobą potwierdzenie przelewu i okazać je w sekretariacie.

All rights reserved dimitriii@o2.pl